Wat moet je weten over huwelijkse voorwaarden voor je in het huwelijksbootje stapt?

WAT MOET JE WETEN OVER HUWELIJKSE VOORWAARDEN VÓÓR JE IN HET HUWELIJKSBOOTJE STAPT?

Sinds 1 januari 2018 geldt er een nieuwe huwelijksregime

Tot voor kort trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 is dat veranderd: als je nà 1 januari 2018 bent getrouwd of nog gaat trouwen, geldt er een zogenaamde ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Het woord ‘beperkt’ zegt het al: niet alles valt meer automatisch in een gezamenlijke gemeenschap. Zo’n beperkte (gezamenlijke) gemeenschap houdt kortgezegd het volgende in:

 1. Alles wat jullie tijdens het huwelijk verdienen of aanschaffen maar ook alle schulden die jullie tijdens het huwelijk aangaan, vallen in de beperkte gemeenschap. Met andere woorden: al deze goederen en schulden zijn van jullie samen.
 2. Hadden jullie voorafgaand aan jullie huwelijk al een gezamenlijke woning, gezamenlijke spullen of gezamenlijke schulden, dan vallen deze ook in de beperkte gemeenschap. Deze blijven na de huwelijksdatum ook van jullie samen.
 3. Níet in de beperkte gemeenschap van goederen vallen de privégoederen en de eigen schulden die ieder al voorafgaand aan het huwelijk had. Deze blijven dus voor ieder privé.
 4. Verder blijven ook de tijdens het huwelijk ontvangen erfenissen en schenkingen privé. Deze vallen dus ook niet in de beperkte gemeenschap.

Zoals voorheen ook al mogelijk was, kunnen jullie ook nu nog huwelijkse voorwaarden laten opmaken en hierin jullie eigen gewenste afspraken laten vastleggen.

Willen je toch in gemeenschap van goederen trouwen?

Geven jullie de voorkeur aan de oude situatie van de algehele gemeenschap van goederen, dan kan dat ook nog steeds. Hiervoor zal je nu wel naar de notaris moeten om dit te laten vastleggen in een akte huwelijkse voorwaarden. Echter, hier zal binnenkort wel verandering inkomen.  Minister Dekkers van Rechtsbescherming heeft namelijk een wetsvoorstel ingediend waarin wordt geregeld dat mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen niet naar de notaris hoeven. In plaats daarvan kunnen zij volstaan met een verklaring, die zij uiterlijk één werkdag voor de huwelijksvoltrekking bij de ambtenaar van de burgerlijke stand moeten indienen. De ambtenaar van de burgerlijke stand draagt op verzoek van het echtpaar zorg voor registratie in het huwelijksgoederenregister van de verklaring. Dat doet hij door de verklaring door te sturen naar de griffie van de rechtbank. Omdat het geregistreerd partnerschap wettelijk gelijk wordt behandeld als het huwelijk, geldt dit wetsvoorstel ook voor de registratie van een partnerschap.

Ben je vóór 1 januari 2018 getrouwd, dan verandert er verder niets: je blijft dan getrouwd onder het regime dat gold toen jullie gingen trouwen, dus in een algehele gemeenschap van goederen. Mocht je desondanks toch graag een beperkte gemeenschap van goederen zoals die nu wettelijk is bepaald willen afspreken, is ook dat mogelijk. Hiervoor moet je wel naar de notaris die deze wijziging vastlegt in een akte huwelijkse voorwaarden.

Wanneer is het verstandig om toch op huwelijkse voorwaarden te trouwen?

Soms is het echter toch verstandiger om op huwelijks voorwaarden te trouwen. Zeker als één van jullie een eigen bedrijf heeft.

Je kunt verschillende zaken regelen in de huwelijkse voorwaarden. Hieronder noem ik de meest voorkomende:

 1. de zogenaamde koude uitsluiting: hierbij spreek je af dat er helemaal geen bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn en dat er verder ook geen inkomsten met elkaar verrekend worden;
 2. de zogenaamde beperkte gemeenschap: hierbij spreek je af dat sommige bezittingen en schulden wel gezamenlijk zijn en andere juist niet. Je bepaalt dan zelf welke bezittingen en/of schulden dat zijn. Een voorbeelden kan een samen gekochte woning.
 3. het zogenaamde verrekenbeding: dit is een extra afspraak bij de huwelijkse voorwaarden. Het gaat hierbij over inkomsten, bezittingen en schulden die ieder apart heeft gekregen. Aan het eind van de afgesproken periode verreken je wat ieder heeft alsnog of het van jou en je partner samen is geweest. Zo’n periode kan bijvoorbeeld ieder jaar zijn of aan het einde van de relatie, bij scheiding of overlijden.
 4. Afspraken voor als je relatie eindigt door overlijden of door echtscheiding: mocht je relatie stoppen, is er veel te regelen. In de huwelijkse voorwaarden kun je daarover al afspraken maken, bijvoorbeeld dat een eigen bedrijf niet wordt verdeeld of hoe je het gezamenlijk vermogen wilt verdelen.
 5. Afspraken over hoe bestaande of toekomstige inkomens of vermogen: hierbij kan je dan denken aan het verdelen van het inkomen dat wordt verdiend met een baan maar ook van ontvangen schenkingen of erfenissen
 6. Afspraken over hoe een eigen zaak wordt beschermd tegen schulden van je partner of een echtscheiding;
 7. Afspraken over de verdeling van de kosten van de huishouding;
 8. Afspraken over hoe de financiering van jullie huis wordt geregeld.

Welke van deze mogelijkheden voor jou van toepassing kunnen zijn, hangt helemaal af van de wensen van jou en je partner en van jullie situatie. De notaris kan je hierover adviseren.

Wanneer is het nou handig om huwelijkse voorwaarden op te stellen?

 • in de situatie dat jij meer verdient dan je aanstaande man of vrouw of juist andersom;
 • als het je wens is om financieel onafhankelijk te blijven;
 • als je het idee om alles wat jullie tijdens het huwelijk gaan bezitten of aan schulden aangaan samen te delen, ongeacht de omstandigheden, niet redelijk vindt;
 • als een van jullie of jullie beiden een eigen bedrijf heeft/hebben of je van plan bent in de toekomst een eigen bedrijf te starten en er dus zakelijke risico’s zijn;
 • ter bescherming van kinderen uit een eerder huwelijk, bijvoorbeeld omdat je een gedeelte van je vermogen aan hen wilt nalaten;

Hoe maak je huwelijkse voorwaarden?

Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden moet je naar een notaris. Zelf op papier gezette voorwaarden hebben geen wettelijke waarde. In de wet staat namelijk dat huwelijkse voorwaarden bij notariële akte moeten worden opgesteld. Als de akte waarin de huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd klaar is en is ondertekend, laat de notaris deze akte inschrijven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. Daarnaast bewaart de notaris de originele akte in een kluis op het kantoor.

Huwelijkse voorwaarden opstellen via mediation, ook wel ‘Prenups’ genoemd

Omdat het dus belangrijk is om voordat je gaat trouwen goede huwelijkse voorwaarden af te spreken, is het ook van groot belang dat jij en je partner tot goede en evenwichtige afspraken komen, op basis van jullie wederzijdse belangen. De inhoud van de huwelijkse voorwaarden moet bij ieder van jullie passen en voor jullie samen een goede start zijn voor jullie huwelijk. Het maken van deze afspraken kunnen jullie ook in samenspraak met een legal mediator maken. Dit kan een notaris zijn maar ook een advocaat, die dan ook mediator is. Ook kan een notaris hierbij met een advocaat-mediator samenwerken. Bij deze dienstverlening worden de huwelijkse voorwaarden dus via mediation opgesteld, ook wel Prenups genoemd.

De mediator bespreekt hierbij met jou en je partner wat jullie verwachtingen zijn van het huwelijk. Hij of zij wijst jou en je partner op de belangrijkste aspecten die moeten worden geregeld en helpt jou en je partner daarover inhoudelijk van gedachten te wisselen. Op deze manier ontstaat duidelijkheid en worden conflicten tijdens en eventueel na het huwelijk voorkomen. Die aanpak vergroot de kans dat mensen het in hun huwelijk wel samen redden. Het resultaat is een huwelijksovereenkomst inclusief huwelijkse voorwaarden die helemaal is toegesneden op het huwelijk van jou en jouw partner.

Kan je de huwelijkse voorwaarden nog veranderen of opheffen?

Je mag de huwelijkse voorwaarden altijd veranderen. Daarvoor moet je dan wel weer naar een notaris toe. Ook moet je het samen over de veranderingen eens zijn. Zo kan je tijdens het huwelijk overstappen van bijvoorbeeld een beperkte gemeenschap (= deels samen) naar koude uitsluiting (= niets samen). Of juist de andere kant op, van niets samen naar een beperkte of een algehele gemeenschap.

Ook is het mogelijk om als je vóór je huwelijk niets hebt geregeld, tijdens je huwelijk nog huwelijkse voorwaarden te laten opmaken. Andersom kan ook: je kunt de huwelijkse voorwaarden ook helemaal opheffen. Ook hierbij geldt dat dit wel iets moet zijn wat jij en je partner samen willen.

Het is sowieso goed om bijvoorbeeld om de tien jaar te kijken of de huwelijkse voorwaarden aangepast moeten worden aan je huidige situatie. Je situatie kan immers helemaal zijn veranderd: je hebt bijvoorbeeld inmiddels kinderen, een koophuis of een eigen bedrijf. Als je de huwelijkse voorwaarden niet aanpast aan de nieuwe situatie kan het gebeuren dat jij of je partner ernstig wordt benadeeld bij een eventuele beëindiging van je huwelijk.

Misschien is het niet zo leuk en romantisch, maar als je verstandig bent, ga je voordat je trouwt toch even langs bij de notaris voor het laten opstellen van huwelijkse voorwaarden of, om je hier in ieder geval over te laten informeren.

De notaris en de advocaat-mediator, verbonden aan Life-events, kunnen jou – zowel vóórdat je gaat trouwen maar ook als je al getrouwd bent – adviseren over de verschillende mogelijkheden en jullie begeleiden bij de totstandkoming van de huwelijkse voorwaarden.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan je contact opnemen met Petra den Hollander of Barbara Stoopman van Life-events: www.life-events.nl, email: info@life-events.nl .

 

Auteur:

Petra den Hollander

Advocaat, mediator en scheidingscoach