Wedding & Planning heeft voor de 4e keer de screening van het keurmerk trouwen van de Nederlandse Trouw Branche Organisatie gehaald. Uit het onderzoek is gebleken dat Wedding & Planning aan alle kwaliteitsnormen voldoet, die de Nederlandse Trouw BrancheOrganisatie (NTBO) stelt aan leden vanhet Keurmerk Trouwen. Op basis van de behaalde score adviseert Terrein 7 de NTBO om het Keurmerk Trouwen opnieuw voor een jaar toe te kennen aan Wedding & Planning.