Een huwelijksplechtigheid in het gemeentehuis is minder populair aan het worden. Stellen zoeken daarom naar andere locaties om het burgerlijk te voltrekken.
Eén van mogelijkheden is trouwen in een kerk

Ja zonder Amen

In de kerk trouwen maar niet in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, dat kan. Tientallen kerken in Nederland zijn het decor voor een burgerlijk huwelijk. Het huis van God heet dan een huis der Gemeente. Het huwelijk wordt gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke standen de woorden die de tortelduifjes uitspreken zijn niet ‘amen’, maar alleen ‘Ja, ik wil’.

Lees hier het artikel in de Volkskrant | Ja, zonder amen | Trouwen op een andere locatie dan het stadhuis

Tekst artikel | Julia Conemans